Anselmus  Bedrijfspastoraat

tijd voor jouw verhaal

begin contact WELKOM
Tijd voor jouw verhaal Anselmus Bedrijfspastoraat is gespecialiseerd in het welzijn van werknemers. Pastoraat ofwel geestelijke verzorging richt zich daarbij vooral op het geestelijke, religieuze en levensbeschouwelijke vlak. Wij leveren diensten aan bedrijven en instellingen. Onze dienstverlening biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid voor een in-house counselor. Het pastoraat vindt plaats binnen een seculiere context en is gebaseerd op de vrije keuze van de werknemer. Deze directe en laagdrempelige benadering kan problemen die het presteren van een werknemer negatief beinvloeden vroegtijdig signaleren en aanpakken. Daarmee kunnen we het welbevinden van uw werknemers bevorderen en uitval voorkomen of de duur daarvan verkorten. Ook kunt u bij ons terecht voor (ethisch-) advies, voorlichting over diverse levensbeschouwelijke richtingen of denkwijzen, inzicht bieden in specifieke groepen klanten en andere doelgroepen met specifieke (christelijke-) kenmerken, trainingen en/of research. Wij zijn van christelijke huize maar niet verbonden met een specifieke denominatie of kerkgenootschap en werken (ook) binnen een seculiere context. We werken samen met experts uit diverse vakgebieden en uit verschillende levensbeschouwelijke richtingen om goede verwijzing en hulpverlening mogelijk te maken. meer...  
© Anselmus Geestelijk Welzijn. 2013 Dum tempus habemus, operemur bonum ad omnes
begin